Beste Andijkers,

Kunt u mij helpen aan informatie over mijn opa Jan Sluijs. Ik heb hem zelf niet gekend, hij stierf nl. in het jaar dat ik geboren ben, in 1948.
Mijn opa had een fietsenzaak aan de Middenweg tegenover de Geref. Kerk.
Ik zie uit naar uw reactie op mijn email-adres: sluyswss@ziggo.nl
Bij voorbaat mijn dank. Willem Sluijs