Linksonder staat LFN. Foto: aangeleverd

Gezocht: St. Oud Andijk heeft een aantal Luchtfoto’s van Andijk in het archief die rond 1950 gemaakt zijn.
Graag willen wij weten of er meer foto’s hiervan zijn.
In de linkerhoek van de foto staat LFN. De afkorting van Lucht Foto Nederland.

Helpt u ons? Heeft u iets dan graag een mailtje naar:
info@stichting-oudandijk.nl of tel. 0228-59 1408.