Wie mist een zwart witte kat, loopt hier om huis
(Gerrit de Vries weg), telefoon 06 3713 0015