Op de dierenweide van Fam. Neefjes is deze betonconstructie, ruim 1 meter ingegraven. Je kunt er niet in.
De smalle bak ernaast is een watergoot voor de dierenweide.

Sinds de herontwikkeling van de Oude Bangert rond 1960
ligt dit daar. Wie weet wat het is?
Reactie jm.kuin@quicknet.nl of 591408