Pieter Rynja. Foto aangeleverd

Op zondag 17 september om 14.30 uur speelt Pieter Rynja het laatste concert van dit seizoen op het orgel van de Sint Werenfriduskerk te Wervershoof. Als gevolg van de kerksluiting is dit zelfs mogelijk het allerlaatste concert op dit prachtige orgel.
Pieter Rynja is meer dan 25 jaar als vaste gastorganist bij de kerkkoren bespeler van het Wervershoofse orgel geweest. Behalve als organist is hij verder werkzaam als clavecinist, muziekdocent en componist. Hij studeerde clavecimbel bij Jaap Spigt, orgel bij Simon C. Jansen en Hans van Nieuwkoop. Voor specialisatie 20e eeuwse muziek, improvisatie en compositie werd hij opgeleid door o.a. Wim de Ruiter en Daan Manneke. Hij geeft improvisatie/compositie-workshops en cursussen “Oriëntatie 20e eeuwse muziek”, waarin ruim aandacht wordt besteed aan de relatie tussen de beeldende kunst en de westerse kunstmuziek.

In 2017 verscheen ook zijn eerste dichtbundel, in 2018 gevolgd door de tweede.
Op het programma staan werken van Pablo Bruna, Jacques Boyvin, Johannn Seb. Bach, Herman Strategier, Louis Vierne en Pieter Rynja.
Het concert begint om 14.30 uur. Gratis entree, na afloop collecte.