Foto: Douwe Greydanus

Afgelopen weken fluctueerde de temperatuur behoorlijk.
Plots vlogen verschillende vlinders na de overwintering (duizelig) in het rond op zoek naar bloemen, Citroenvlinders, Klein geaderde witjes, Kleine vos, Kolibrie vlinder en deze Dagpauwoog op de foto uit eigen tuin kwam op de schoenlappers plant af.
U kunt uw waarneming(en) melden bij de https://hoorn.knnv.nl/dagvlinders/ waar ze opgenomen worden in de database en worden gedeeld met de Vlinderstichting Nederland.
Hierdoor kunnen wij zien hoe het gaat met de stand van deze insecten over de loop der jaren.
Geniet van al deze mooie kwetsbare insecten.
Douwe Greydanus