woensdag 19 juni 2024
spot_img

Park en dierenweide de Put Andijk in nood

Op het eerste oog toont het rustig en vriendelijk bij de dierenweide aan de Horn in Andijk. “Het water staat ons echter aan de lippen, de nood is erg hoog, het voortbestaan is zeer onzeker.” Kees Bakker werkt al vele jaren bij de dierenweide en steekt daar veel van zijn vrije tijd in. “Eind van deze maand is het klaar. Het geld is op. De dieren moeten elders worden ondergebracht en voor de dieren waar geen plek voor wordt gevonden eindigt het nog ernstiger.

Historie van de vuilnisbelt
Ongeveer veertig jaar geleden was dit de plaats waar het vuilnis van Andijk en omgeving werd gestort. Plannen werden gemaakt om er een soort park van te maken. “In de loop der jaren is er van alles bij gekomen. Zo zijn er paden aangelegd. Er is beplanting geplaatst. Er zijn speeltoestellen gekomen voor de kinderen. De mooiste trekpleister is de dierenweide.”

Vrijwilligers actief
Het onderhoud van het terrein wordt voor een flink deel gedaan door Kees en zijn vrijwilligers. “De knotwilgen snoeien. De paden op strooien met houtsnippers. Zwerfafval opruimen en het maaien van de kanten met een bosmaaier. Ook maken we de speeltoestellen regelmatig schoon. Daarbij word ik geholpen door onder andere leerlingen van de Praktijkschool, die hier hun (verplicht maatschappelijke) stage kunnen lopen. Maar ook mensen met een taakstraf kunnen via de kinderbescherming of reclassering hier aan de slag.”

Wetgeving en fusie
Andijk is opgegaan tijdens de grote gemeentefusie tot gemeente Medemblik. Openbaar park ‘de Put’ heeft flink aan subsidie in moeten leveren de laatste jaren. “Zo kan het niet langer voortbestaan. Er is geen geld om hekwerk te repareren. Ook sloten die kapot zijn gemaakt, moeten worden vervangen. Voorlopig hangt er een noodvoorziening. “Noodvoorzieningen worden getroffen door de stichting, maar zijn onnodige uitgaven.”

Dieren de dupe
“Het ergste is het voor de dieren op de weide. Zij moeten een ander adres krijgen waar ze liefdevol en goed verzorgd gaan worden. Maar vindt maar eens een plek voor onze zeer makke schat van een pony. Ze is al oud. Waarschijnlijk wacht haar het lot van de slacht, want er is geen markt voor. Daar moet je toch niet aan denken?” aldus een verdrietige Kees.

Triest afscheid
“Nu is het te laat. Tenzij iemand ons deze week nog 4000 euro komt brengen? Dan redden we het nog net tot het einde van het jaar. Dat zou ons net de kans geven om onderdak te vinden voor onze dieren.” Voor het redden van de dierenweide ‘de Put’ is een structurelere oplossing nodig. Sponsoring door bedrijven, subsidie van de gemeente. Wie de oplossing heeft is van harte welkom hem aan te dragen. “Maar ik zie het somber in en zie de maand juni als de maand van afscheid nemen van deze geliefde plek en de onwetende beestenboel,” aldus Kees.

Positief nieuws van gemeente
Kort geleden is er contact geweest tussen de gemeente en Kees Bakker. Joset Fit, wethouder bij gemeente Medemblik, laat telefonisch aan ons weten dat er een vervolg gesprek aan zit te komen. Zelfs al op zeer korte termijn. “Het is de bedoeling om te komen tot een oplossing voor deze –ook in onze ogen- belangrijke voorziening. Op korte termijn is daarvoor één en ander nodig; zoals voldoende geld en extra vrijwilligers die bereid zijn tot hand- en spandiensten. Maar ook over de langere termijn en structurele plannen moet gesproken worden. Wij zijn niet van plan de Put te laten vallen.” Het college hecht er belang aan dat de Put blijft. Dat er nu gesprek is, is heel belangrijk om tot een oplossing te komen.

Wordt vervolgd
De Put -compleet- is nu dus onderwerp van gesprek en dit verhaal krijgt een vervolg. We hopen op korte termijn te kunnen laten weten hoe de plannen vorm gaan krijgen.

ADVERTEREN
in de Andijker?

klik hier voor INFO

Meest gelezen laatste 7 dagen