woensdag 24 juli 2024
spot_img

Pisa in Hoorn maakt veilige herstart

Per 1 september zal Pisa, het inloophuis voor mensen met kanker, hun naasten en nabestaanden in Hoorn, weer zo normaal als mogelijk al haar activiteiten starten, inclusief de mogelijkheid om spontaan binnen te lopen.

Tijdens de lockdown verviel de mogelijkheid om zonder afspraak binnen te lopen bij het inloophuis en werden alle andere activiteiten tijdelijk gestaakt. Wel was het steeds mogelijk om telefonisch contact te houden en een afspraak te maken voor een 1 op 1- gesprek en heeft het team van Pisa haar bezoekers zelf telefonisch benaderd.

Met in acht neming van de RIVM-maatregelen zijn de activiteiten tijdens de versoepeling geleidelijk weer gestart. Zo vinden de lotgenotenbijeenkomsten weer live plaats, zijn er massages mogelijk, heeft Pisa’s wandelgastvrouw haar activiteiten opgepakt en heropende het Creatief Atelier haar deuren. Ook het zangkoor “Zingen voor je Leven” kwam afgelopen week voor het eerst weer bijeen en zullen de yogalessen in september opnieuw van start gaan. De speciale groepen voor kinderen en jongeren (Kindertijd en Chill@Pisa) komen inmiddels ook weer bijeen.
De activiteiten die Pisa voor de lockdown in Enkhuizen ontplooide, zullen in later stadium een herstart kennen.

Inloop weer mogelijk
Voor veel bezoekers is het bovendien bijzonder plezierig dat per 1 september ook de spontane inloop weer mogelijk is en de gebruikelijke, ruimere openingstijden weer van kracht zullen zijn. Bij dit alles zal overigens wel de anderhalve meter regel in acht worden genomen, hetgeen betekent dat Pisa per ruimte een maximale hoeveelheid mensen vaststelt en er zorg voor draagt dat dit aantal niet wordt overschreden.

Wiek Luza, coördinator van Pisa: “Dat is voor alle partijen weer even wennen, maar wij vertrouwen er op dat onze bezoekers hier begrip voor zullen opbrengen. Wij doen dit immers om een veilige omgeving te creëren waar zowel bezoekers als onze medewerkers elkaar weer graag live ontmoeten.”

Mochten de ontwikkelingen rond corona daar aanleiding toe geven dan zal Pisa haar beleid vanzelfsprekend weer aanpassen.

Voor nu bent u dus weer van harte welkom bij Pisa aan de Draafsingel 59 in Hoorn. Voor actuele informatie over de openingstijden, contactgegevens en activiteiten, kijkt u op www.inloophuispisa.nl.

Vorig artikel
Volgend artikel

ADVERTEREN
in de Andijker?

klik hier voor INFO

Meest gelezen laatste 7 dagen