maandag 22 juli 2024
spot_img

Planten in de Koopmanspolder

Met name in het natte deel staan een aantal bijzondere plantensoorten.

Rietorchis, dit jaar vonden we de soort voor het eerst met welgeteld 1 plant, in het droge deel. Bloeit in juni.

Ratelaar, staat al enige jaren in het natte deel en neemt sterk toe, en vertoont zich nu ook in het droge deel. Bloeit vanaf juni tot in augustus. De soort parasiteert op grassen wat tot gevolg heeft dat gras verdwijnt en ratelaar ter plaatse de vegetatie domineert, met name op het linker natte perceel. Apart is dat we daar nu veel sprinkhanen aantreffen.


Moeraswespenorchis, een hele fraaie orchidee, waarvan we dit jaar voor het eerst 6 exemplaren aantroffen in het natte deel. Bloeit in juli en augustus, en is in onze omgeving heel zeldzaam. Komt vaker voor in natte duinvalleien.

Heelblaadjes, vormt plakkaten in zowel droge als natte deel. Bloeit vanaf juli tot in september. Lijkt wat een paardenbloem maar veel en veel fraaier, en trekt geweldig veel insecten aan.

 

 

Fraai duizendguldenkruid, wel mooi op de foto maar klein en dus lastig te vinden. Staat vooral in het natte deel, maar ook zeldzaam in het droge deel op schralere grond. Bloeit vanaf juli tot in september.

 

Kattenstaart, een fraaie soort die in het natte deel ver boven de overige vegetatie uitsteekt.
Bloeit vanaf juli tot in september en wordt graag bezocht door koolwitjes.

 

Watermunt, vormt grote plakkaten in het natte deel die vanaf de dijk zichtbaar zijn.
In het droge deel staat het ook, hier en daar in het talud. Bloeit vanaf juli tot in september en de soort is geweldig voor vlinders en andere insecten. Zo telden we in augustus 100-en Kleine Vossen, naast kleinere aantallen andere vlindersoorten.

Klein vlooienkruid, is een wat kleinere plant die vooral op de natste plaatsen, maar net boven de waterlijn staat. De soort bloeit vanaf augustus tot in oktober. Neemt nog steeds toe en er staan wel 1000-en planten. De Koopmanspolder is een van de weinige plekken in Noord-Holland waar de soort wordt gevonden.

Om het gebied open te houden, dus vrij van bomen en struiken, worden jonge plantjes door vrijwilligers verwijderd. We kunnen nog wel wat helpende handjes gebruiken. Vanaf oktober moet dat gebeuren, en als u wilt mee helpen kunt zich melden bij ondergetekende, 06-2314 9870. Marco van der Lee, beheerder

ADVERTEREN
in de Andijker?

klik hier voor INFO

Meest gelezen laatste 7 dagen