Wat hebben wij veel mooi ingekleurde kleurplaten terug gekregen van jullie!Het was heel moeilijk maar wij hebben uiteindelijk toch een keuze kunnen maken. Inmiddels hebben alle prijswinnaars hun prijs thuis ontvangen.En dit zijn de gelukkigen: Louiza v/d Tiel, 2 jaar. Siem Koopman, 5 jaar. Kiki Koolenberg, 6 jaa. rLucas Steltepool, 9 jaar. Jim Kramer, 10 jaar.

Allemaal van harte gefeliciteerd en veel plezier met je prijs.
Het Andijker Oranje Comité