Jong Sursum richt zich op jeugd

102

De leden van Jong Sursum, het opleidingsorkest van Sursum Corda, zijn de komende maanden bezig om zelf een concert voor de jeugd van Andijk te organiseren.

Het muziekproject is een initiatief van componist en dirigent Ivo Kouwenhoven en is bedoeld om de jeugdleden actief te betrekken bij de muziekvereniging. Ze hebben taken als het uitzoeken van muziekstukken, het maken en verspreiden van posters en flyers, het maken van het programmaboekje, de zaal versieren en teksten schrijven voor de presentator. Ook is er een groepje dat zich bezighoudt met het werven van nieuwe leden door het muziekproject Windkracht 6. Dit is een project om leerlingen van de groepen 4 en 5 van het basisonderwijs in contact te brengen met de verschillende instrumenten die in een fanfare voorkomen. Het thema van het concert is Muziek, een taal zonder grenzen. Aan het concert doet behalve Jong Sursum zelf ook een groep blokfluitleerlingen mee. Het concert is op zaterdag 27 mei om 15.00 uur in het Dorpshuis.