woensdag 26 juni 2024
spot_img

Raadsbreed

“Raadsbreed” is gemeentehuisjargon voor “unaniem”. Soms worden besluiten raadsbreed genomen en een goede motie wordt geregeld raadsbreed aangenomen, of deze nu door de oppositie of de coalitie wordt ingediend.

In een motie roept de gemeenteraad het college op om iets te ondernemen of in gang te zetten, of juist iets niet te doen. Doorgaans neemt één partij het initiatief hiertoe en deze partij wordt dan als ‘indiener’ van de motie beschouwd. Als een andere partij het volmondig eens is met de motie, dan kan deze partij ‘mede-indiener’ worden. Een partij kan het overigens prima eens zijn met een motie zonder mede-indiener te zijn. Dan is die partij ‘gewoon’ vóór de motie.

De motie wordt vervolgens besproken tijdens de raadsvergadering. Als een meerderheid in de raad vóór de motie is, dan wordt deze aangenomen. Het is dan aan het college om te bepalen hoe de motie wordt uitgevoerd.

Maar op 20 april gebeurde er iets bijzonders. Een motie over een doelgroepenbad voor de gemeente Medemblik werd door alle acht partijen ingediend. Zelden vertoond!

Dat betekent dat een afvaardiging van al die acht partijen met elkaar in overleg is gegaan over de inhoud, opzet en de uiteindelijke tekst van de motie. En als die acht partijen van links tot rechts erin slagen een motie op te stellen waar acht handtekeningen onder komen te staan, dan is dat een prachtig voorbeeld van ‘samenwerken op de inhoud’.

Natuurlijk zou je dan kunnen kissebissen over de vraag wiens idee het was om met z’n allen een motie in te dienen. Of over de vraag “wie er dan als eerste genoemd wordt” bij de indieners. De eensgezindheid was in dit geval echter zo groot dat we het gewoon op alfabetische volgorde van partijnaam hebben gedaan. Een huzarenstuk!

Martijn Droog
Raadslid CDA Medemblik

ADVERTEREN
in de Andijker?

klik hier voor INFO

Meest gelezen laatste 7 dagen