woensdag 24 juli 2024
spot_img

Reanimatie? Je moet er wèl aan denken!


Dijklander Ziekenhuis introduceert animatie over reanimatie

Het Dijklander Ziekenhuis introduceert een animatie om patiënten bewust te maken van een reanimatie en de mogelijke gevolgen hiervan.
‘Veel patiënten wordt wel de vraag gesteld of ze gereanimeerd willen worden maar de meeste mensen hebben daar weinig feitelijke kennis over. Door de animatie begrijpt de patiënt beter wat een reanimatie inhoudt en kan dan een beter onderbouwde keuze maken’, vetellen initiatiefnemers Ellen Ettema en Nina Müller, beiden gespecialiseerd verpleegkundigen van het Dijklander Ziekenhuis.

In de animatie wordt de reanimatie zo eenvoudig mogelijk uitgelegd. ‘Veel mensen zijn zich niet bewust dat je na een reanimatie mogelijk niet meer dezelfde persoon bent als daarvoor. Ook heeft de conditie van de patiënt grote invloed op de uitkomst van een reanimatie.

Wij vinden het belangrijk om mensen hier goed over te informeren zodat ze een weloverwogen keuze kunnen maken’ zegt Nina Müller, oncologieverpleegkundige op de afdeling longgeneeskunde. Samen met collega Ellen Ettema, gespecialiseerd verpleegkundige op de hartbewaking, ontwikkelde zij de animatie.
Belangrijke vraag
Bijna elke patiënt die wordt opgenomen in het Dijklander Ziekenhuis krijgt de vraag voorgelegd of hij/zij gereanimeerd wil worden. De reden hiervoor is duidelijk: als de patiënt niet meer ademhaalt en geen bloedsomloop meer heeft, dan weten de betrokken zorgverleners wat de patiënt wil. ‘We merken dat mensen daar niet altijd op voorbereid zijn’, legt Ellen Ettema uit. ‘De vraag overvalt ze en ze kunnen niet altijd goed inschatten wat de gevolgen zijn. Maar ook zorgverleners vinden het soms lastig deze vraag aan te kaarten.’ Bovendien is het in acute situaties lastig om de vraag te stellen. De patiënt voelt zich ziek, heeft pijn, is kortademigheid of heeft angst. Geen omstandigheden die zich lenen voor een goed inhoudelijk gesprek. ‘Met deze animatie kan iedereen op elk moment een afweging maken en dit bespreekbaar maken met naasten en (huis)arts.’

Beslissing vastgelegd
De animatie is bedoeld ter aanvulling op het persoonlijke gesprek. Dit gesprek tussen patiënten en behandelaar blijft leidend. Patiënten kunnen tijdens opname in het ziekenhuis hun keuze te allen tijde heroverwegen. Bij elke ziekenhuisopname zal deze vraag opnieuw aan de orde komen.

ADVERTEREN
in de Andijker?

klik hier voor INFO

Meest gelezen laatste 7 dagen