Er wordt al naarstig gezocht door rest afval te dumpen om zo van het tarief af tekomen. Dat blijkt wel op het parkeerterrein naast de Koopmanspolder waar Recreatieschap West-Friesland er mee wordt opgezadeld. Eerlijk gezegd staat het wel keurig bij de afvalbak. Douwe Greydanus.