Zondag 11 december a.s. om 10.00 uur is er een Thomasviering in de Kapel, Middenweg 48 te Andijk met medewerking van drs. Nicoline Letteboer.

Een Thomasviering is het beste samen te vatten in de twee woorden: ruimte en betrokkenheid. In deze viering streven we ernaar om zo dicht mogelijk aan te sluiten bij de dagelijkse beleving van mensen. De naam van de apostel Thomas raakte er aan verbonden. Hij heeft de bijnaam ‘ongelovige Thomas’, maar dat doet hem geen recht. Je zou kunnen spreken over een onderzoekende Thomas, of tastende Thomas. Veel mensen van nu van alle generaties, zijn zoekend, onderzoekend en tastend naar een ruimte waarin geen vastgeklonken dogma’s of stellige antwoorden passen, maar waar wel iets van het geloof ervaarbaar is.
We gebruiken niet alleen woorden maar zoeken ook naar creatieve manieren en symbolen om het thema aan te bieden. Er wordt ook (gewoon) gezongen en gebeden. Tijdens de viering is er een tijd die “heilige chaos’ wordt genoemd. Aanwezigen kunnen gedurende die tijd op eigen wijze uiting geven aan wat het thema bij hen oproept. Dit kan bijvoorbeeld middels het luisteren naar muziek, het aansteken van een kaars en/of, het opschrijven waarmee je worstelt.

De viering past door de opzet voor alle leeftijden. Na afloop is er gelegenheid voor verdere ontmoeting. Ben je jong of ouder, je bent van harte welkom.