maandag 22 april 2024
spot_img

Samen verantwoordelijk op de Kuyperschool

Leren is leuk

Op een school waar je je prettig voelt, als leerling en als ouder, leer je het beste leren. Daar heb je je hele leven wat aan. Want als leren leuk is, waarom zou je er dan ooit mee stoppen?! We hopen dat de verhalen van de diverse scholen jullie een beetje inzicht geven in wat er te kiezen valt.

Ga naar de schoolwebsite als u specifieke vragen heeft over leerplannen, kennismakingsmogelijkheden of inschrijving.

De Kuyperschool vindt u in Andijk, midden in het centrum. De school staat vlakbij sporthal de Klamp en zwembad de Weid. “We staan midden in de woonwijk en zijn ook echt onderdeel van de wijk,” vertelt directrice Machteld Brink. Ook na schooltijd zijn er veel kinderen op het plein.

“Op onze basisschool leren kinderen uiteraard lezen en rekenen. Maar op school leer je nog zoveel meer. Uiteindelijk stromen leerlingen uit naar diverse soorten voortgezet onderwijs, van Praktijkschool en VMBO tot aan HAVO en VWO. Daar moet je onderwijs ook op gericht zijn, dat talenten ontwikkeld worden en er steun is bij vakken die lastiger zijn. Aansluiten op de onderwijsbehoefte heet dat: niet elk kind heeft uitleg nodig en anderen hebben juist baat bij een beetje extra begeleiding.”

In ontwikkeling
Kenmerkend is de rust in school. Met elkaar hebben we (gedrags)verwachtingen opgesteld, waar iedereen zich aan houdt en waar we elkaar ook op mogen aanspreken. “Het is prettig om met elkaar verantwoordelijk te zijn voor het leergedeelte, maar ook voor de sfeer. Kinderen mogen bij ons een werkplek kiezen, bijvoorbeeld in de gang zodat ze met elkaar kunnen overleggen zonder anderen te storen. Daar gelden dezelfde regels als in de rest van de school, ook al zitten ze in een ander deel van het gebouw.”

Kindgesprekken voeren
“We houden kindgesprekken, dat zijn momenten één op één -met de leerkracht en de leerling-waarin persoonlijke doelen worden besproken. Wat kun je al, wat ga je leren, hoe pak je dat aan. Door kinderen actief te betrekken bij hun eigen leerproces, kun je spreken van eigenaarschap,” licht Machteld toe. “Ook daarin groeien wij als leerkrachten, als team en zijn ook wijzelf als school steeds in ontwikkeling.”

Uitbreiding
Sinds de zomer staat er een grote extra unit bij de Kuyperschool. “We hebben te maken met uitbreiding en hadden die extra ruimte nodig. Deze unit is ingericht tot een prettige werkplek, die past bij de rest van de school.

Bijzondere projecten
Een lavalamp is prachtig om naar te kijken. Je kunt ze ook zelf maken en dat is helemaal niet zo lastig als het in eerste instantie lijkt. Als afsluiting van het project over water maken de kinderen van groep 4 een lavalamp. De leerlingen luisteren naar de uitleg en gaan daarna aan de slag. Onze nieuwe methode IPC, waarbij de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en biologie in thema’s wordt aangeboden sluit goed aan bij de belevingswereld van kinderen. Samen iets ondernemen, iets onderzoeken en vooral nieuwe dingen durven aanpakken. Daar genieten kinderen van, daar leren ze van. Voor nu en in hun verdere (school)leven.

Kom kennismaken
Wilt u, samen met uw kind komen kennismaken met onze school, dan bent u op afspraak van harte welkom. Liefst ontvangen wij u onder schooltijd, zodat u de school ‘in bedrijf’ kunt zien en zelf de sfeer kunt proeven.

ADVERTEREN
in de Andijker?

klik hier voor INFO

Meest gelezen laatste 7 dagen