Deze activiteit is speciaal voor mensen, die anders meestal alleen zitten te eten. Hier zoeken we elkaar op en maken er een gezellige maaltijd van. De maaltijd vindt plaats in “de Lichtboei”, Hoekweg 12, en is bedoeld voor IEDEREEN, die anders alleen zit te eten.
De eerstvolgende maaltijd is op donderdag 7 september 2017. Dan komt er weer een lekker drie gangen menu op tafel. U bent vanaf 17.30 uur welkom en rond 18 uur gaan we aan tafel. De kosten zijn € 5. Na de maaltijd is er voor wie dat wil gelegenheid om nog even na te zitten onder het genot van een kopje koffie of thee. Opgave kan tot en 31 augustus via breekdeweekandijk@gmail.com of bij Gerda Gorter (tel. 592594) of Sjanni de Vries (tel. 720179). Als vervoer een probleem is, lossen we dat op. Samen eten is gezellig!
Noteert u alvast de andere data van dit seizoen: 9 november 2017, 25 januari, 8 maart en 26 april 2018.

Gerda Gorter, Sjanni de Vries, Clementine Bultsma en Petra Keesman