Watersnippen die zitten te rusten. Foto Douwe Greydanus

Als u de dijk op fietst net voorbij Onderdijk richting Medemblik dan is daar rechts buitendijks Vooroever een plasje. Daar verblijven verschillende soorten vogels die opvallen zoals de Brandgans. Als u goed de waterrand afspeurt dan kunt u daar Watersnippen aantreffen, mogelijk wel 38 bij elkaar die daar goed verscholen zitten te rusten zoals deze foto laat zien. Deze trekken in de nacht verder maar deze zijn gezien de huidige omstandigheden nog al plaatstrouw. Douwe Greydanus