De sloop van de flats nabij Sorghvliet, gefotografeerd door Koos Dol