Foto: Douwe Greydanus

Als u door het gras loopt en goed op let dan ziet u de sprinkhaantjes wegspringen uit lijfsbehoud.De grote Groene Sabelsprinkhaan (Tettigonia viridissima) vrouw zoals hier op de foto kan een lengte van 8 cm behalen met een indrukwekkende legboor.

Deze zijn absoluut niet schadelijk voor uw tuin ze voeden zich met allerlei insecten, zoals rupsen en luizen. Wist u dat met de legboor de eitjes in de grond worden gelegd en 2 tot 5 keer kunnen overwinteren? Door hun schutkleur vallen ze nauwelijks op in het gras, bij gevaar vliegende volwassen exemplaren weg. Douwe Greydanus