maandag 22 april 2024
spot_img

Steek energie in solidariteit

In de maanden november en december krijgen we per maand van de overheid allemaal € 190,- ter compensatie van de hoge energierekening. De energie maatschappijen verrekenen dat met maandbedragen voor november en december. Als je in die maanden meer moet betalen, wordt die € 190,- van je factuur afgetrokken. AIs je minder moet betalen krijg je het verschil bijgeschreven. Ik betaal €175,- en krijg dus €15,- bijgeschreven. “Ik heb die korting dus niet nodig. Sterker nog, ik houd er aan over.”
Nu weet iedereen best een leuke besteding te bedenken voor het geld dat je via deze generieke maatregel kunt krijgen. MAAR… de stichting HWK (Hulpverlening vanuit de Westfriese Kerken) merkt nu al mensen klem zitten en dat worden er de komende maanden veel meer. Er zal – zonder twijfel – een heel dringend beroep op onze hulpverlening worden gedaan. Daarom stellen we voor dat mensen voor wie de korting niet nodig is, dat bedrag doneren aan HWK. Onze bankrekening: NL 07 RABO 0371 617405 t.n.v. Hulpverlening vanuit de Westfriese kerken o.v.v. energie–solidariteit.
Wij doen met dat geld wat we altijd doen. Westfriezen, die bij de regelingen van de overheid tussen wal en schip vallen, ondersteunen bij het verkrijgen van eerste levensbehoeften. Onze professionele hulpverleners zijn gespecialiseerd in het vaststellen van een behoefte aan hulp, waardoor misbruik tot een minimum wordt beperkt, zo niet uitgesloten. U mag uw gift aftrekken van de belasting en ook elk ander bedrag is welkom op deze bankrekening.

Over HWK
HWK is een hulpverleningsorganisatie die door (bijna) alle Westfriese katholieke parochies en protestantse gemeenten wordt gedragen. De kerken zetten deze actie op touw, omdat we geloven, dat Jezus het ook zo zou doen. We realiseren ons heel goed dat veel mensen vanuit een andere bevlogenheid solidair zouden willen zijn. Wij helpen al 35 jaar ALLE Westfriezen aan hun eerste levensbehoeften en zetten hen op het spoor naar zelfredzaamheid. We doen dat gratis, met professionele medewerkers en zonder te vragen naar godsdienst, geaardheid of wat dan ook. HWK oordeelt niet – HWK helpt! Meer info krijgt u via 0229-271684 (HWK) of 06-25136160 (Ton Heijboer)

ADVERTEREN
in de Andijker?

klik hier voor INFO

Meest gelezen laatste 7 dagen