woensdag 24 april 2024
spot_img

Stichting koopt grond en gebouwen De Weid

Afgelopen vrijdagavond was het zover. Tijdens de vrijwilligersborrel werd het koopcontract getekend waarmee Stichting Vrienden van De Weid formeel de gronden, gebouwen, bassins en installaties van de gemeente Medemblik koopt. “We wilden dit graag doen samen met onze vrijwilligers en niet in een kamertje op het gemeentehuis” zegt Elwin Houwen van De Weid. “Gelukkig dacht men daar bij de gemeente hetzelfde over. Zonder vrijwilligers zou er immers helemaal geen zwembad meer zijn in Andijk”. Vanuit Medemblik was wethouder en locoburgemeester Joset Fit aanwezig om haar handtekening te plaatsen. In haar korte toespraak roemde ze de inzet van de Andijkers die voor het behoud van De Weid zorgt en wees nog eens op het belang hiervan voor de leefbaarheid. Daarna werd de akte door een aantal bestuurders van de Weid en mevrouw Fit ondertekend.

Vroege start
Hoewel de laatste vrijwilligers rond 02.00 naar huis gingen stonden enkelen van hen op zaterdagochtend om 07.30 alweer in het zwembad. De start werd gemaakt met het omvangrijke graafwerk wat uiteindelijk het hele persleidingstelsel van aan- en afvoer van het grote bassin bloot moet leggen. Aan hulp gelukkig weer geen gebrek. De vrijwilligers hebben een drainageput gemaakt die de komende week de diepere zandlaag droog bemaald. Daarna kan het graafwerk worden afgerond en ligt alles open. Tientallen meters PVC-drukleiding is inmiddels bij het zwembad afgeleverd zodat er daarna met de montage kan worden begonnen. Via De Andijker blijft u de komende weken op de hoogte.

Ook vrijwilliger worden? info@deweid.nl

ADVERTEREN
in de Andijker?

klik hier voor INFO

Meest gelezen laatste 7 dagen