Het ging gister behoorlijk te keer een storm met snelheden van zo’n honderd
kilometer per uur teisterde West-Friesland.
Hierdoor ontving de Brandweer in de regio veel stormschademeldingen te verwerken.

De Hoogwerker van Brandweer Enkhuizen werd naar de Meilag gestuurd waar
stormschade ontstond aan de daken van woningen. Straat werd afgezet ter hoogte van het speeltuintje ter voorkoming van persoonlijk letsel.
Gelukkig is het nu weer redelijk rustig. Douwe Greydanus