Een foto van de supermaan, genomen op dinsdag 27 april,
rond 23.00 uur, op de Sorghvlietlaan. Foto: Douwe Greydanus