Er werden ook tasjes met knutselspullen gebracht.

Het is een gekke periode in deze lockdown, ook voor de kinderen van peuterspeelgroep en BSO (buitenschoolse opvang) De Piramide in Andijk. Zij kunnen nu helaas niet naar de opvang komen – en daar hebben de pedagogisch medewerkers van Berend Botje wat op bedacht.
De peuterspeelgroep en BSO zijn alleen geopend voor noodopvang van kinderen van ouders met cruciale beroepen. Met de kinderen van de noodopvang zijn de pedagogisch medewerkers er lekker op uit geweest met het mooie weer – en ze brachten gelijk een tasje langs met wat knutselspulletjes voor de kinderen die niet naar de opvang kunnen komen. Er werd natuurlijk ook een tussenstop gemaakt in de speeltuin. Natuurlijk hopen de medewerkers van Berend Botje de kinderen gauw weer allemaal te kunnen zien!
Wil je meer weten over Berend Botje of over peuterspeelgroep en BSO De Piramide? Kijk dan op berendbotje.nl of bel 088-2337000 voor meer informatie over opvang in Andijk.