woensdag 24 april 2024
spot_img

Tensen, een echt Andijker familie

Het zal niet veel voorkomen dat mensen met een bepaalde achternaam allemaal familie van elkaar zijn. Ik ken althans geen andere voorbeelden, maar bij de naam Tensen is dat wel het geval. De reden is dat er maar één bron is van de naam. Deze bron is een houten huis of een schuur met een woongedeelte die in de 17e eeuw in Andijk stond en die de “Vlaamsche Tent” werd genoemd. Deze naam is vermoedelijk afgeleid van de eerste eigenaar Vlamings. Andere bronnen noemen de mogelijkheid dat er Vlaamse gastarbeiders hebben gewoond die werkten aan herstel van de dijk na de springvloed van 1675.

De hoofdbewoner van “De Vlaamsche Tent” was Jan Sij-mensz(oon). In die tijd werden achternamen meestal gebaseerd op de voornaam van de vader. Omdat sommige voornamen heel algemeen waren, hadden veel mensen dezelfde achternaam, wat tot verwarring kon leiden. Daarom werden vaak bijnamen bedacht om mensen te kunnen onderscheiden van naamgenoten.

Dit is een oude plattegrond van Andijk die ik ontving van mijn achterneef Dirk Spijker en waarop de mogelijke locatie van de “Vlaamsche Tent” is aangegeven. Jan Tent bezat blijkbaar ook een stuk buitendijks land (Jan Tents Oever).

Jan Sijmensz had als bijnaam Jan van de Tent, ook wel gewoon Jan Tent of Tentman. Zijn kinderen heetten Jansz of Jans’(dochter) maar achter die naam werd Tent toegevoegd. In de volgende twee generaties werd Tent vervangen door Tentz of Tentsz en daarna werd dit verbasterd tot Tensen.
De naam Tensen komt overigens ook voor in Denemarken en Noorwegen. Daar was “Ten” waarschijnlijk een voornaam en “sen” is dan een verbastering van son (= zoon).

Van de Tensen familie is een bijna complete stamboom samengesteld die thans teruggaat tot circa 1590. Wijlen mijn achter-oom Willem Tensen is ermee begonnen, mijn neef Klaas Tensen heeft het voortgezet en een paar jaar geleden heb ik het van Klaas overgenomen. Het is veel werk, maar het is ook interessant, bijvoorbeeld om een indruk te krijgen van het leven van onze voorouders, en dat was vaak niet benijdenswaardig.

Jan (John in zijn latere woonplaats in Canada) ontwierp het familiewapen en liet het in 1953 registreren bij het Centraal Bureau voor Genealogie in Den Haag.

Ik neem de gegevens over in een boek waarin alle familieleden worden vermeld met zoveel mogelijk toelichtingen, foto’s en andere afbeeldingen. Iedereen heeft het (wettelijke) recht om niet in het boek te worden vermeld. De eindversie zal nog zeker een jaar op zich laten wachten. Ik zal het ook in het Engels vertalen met het oog op de vele geëmigreerde familieleden. Het eerste concept van het hoofdstuk dat de persoonsgegevens bevat, stuur ik nu per email toe aan alle Tensens die ik kan bereiken. De meeste Tensens reageren enthousiast en ik ontvang van velen ook nuttige aanvullingen en correcties terug.
Hieronder is de pagina van de stamboom getoond van het gezin van Jan Sijmensz Tent(man). De grijze vakjes tonen de ouders, de gele vakjes hun kinderen. De codes bestaan uit Romeinse cijfers (hier II of III) die de generatie aanduiden, met daarachter een volgnummer per persoon. De cursieve codes tussen haakjes geven de vader van de man aan. De afkortingen van de datums zijn H (huwelijk), D (doop), G (begraven). Jan Sijmensz Tent(man) is nog een derde maal getrouwd, wat in die tijd, althans bij de Tensens vrij uitzonderlijk was.

Meer informatie is te vinden op de websites www.Tensenfamilie.nl en het Engelstalige www.Tensenfamily.com.
Door Dick Tensen

ADVERTEREN
in de Andijker?

klik hier voor INFO

Meest gelezen laatste 7 dagen