Snoep te koop vanuit de auto. Foto aangeleverd

Op Dijkgraaf Grootweg 2 zal op 27 april een snoepauto staan met de bekende zakjes snoep voor de kinderen in Moldavië. Op Handelsweg 39 in het stalletje aan de weg.
Alle snoep was al ingekocht toen het virus uitbrak! Toch kunnen we proberen om op deze wijze wat te kunnen betekenen voor de kinderen in het zo arme land.

Voor € 2,– kan je een lekkere zak uitzoeken terwijl je een wandelingetje of fietstochtje wilt maken.

Namens St. Hart voor Moldavië alvast hartelijk bedankt.