De Kathoek heeft door de dijkverzwaring een hele verandering ondergaan, de winkel van Jan Sluijs (fietsen Sluijs), is gesloopt en aan de Middenweg weer opgebouwd.Nu de woning en werkplaats van schilders bedrijf Haak. Op beide foto’s ziet u links nog het huisje met het piramide dak.  Uit de collectie van Hessel de Greeuw.