In café  ’t Centrum van Jacob Haije Kaastra, welke geheelonthouder was, werd geen sterke drank geschonken. Zelf staat hij in de deuropening. Zijn vrouw Klaasje Brouwer met dochter Sieni staan bij de elektriciteitspaal, hun hond Dompie (genoemd naar Domela Nieuwenhuis) staat op de weg. Na verschillende andere café houders werd het een opslagplaats voor aardappelen van de firma Broer. Nu woont daar het gezin van Henk Jonker en Angelique Buis.
Uit de collectie van Hessel de Greeuw.