Waar tegenwoordig het plein voor de school gebruikt wordt voor allerlei activiteiten, stond in de begin jaren van de vorige eeuw, op oost deze 2e Christelijke school.
De Dijkgracht is gedicht, en er is een nieuwe weg onderaan de dijk. In begin jaren dertig is de oude school vervangen en is er een nieuwe, de Idenburgschool, voor in de plaats gekomen.

Uit de collectie van Hessel de Greeuw.