Er heeft in Andijk ooit een sigarenfabriek op de Geuzenbuurt gestaan.
Dokter Hammes, die er naast woonde, had een eigen sigaren fabriek West Friesland.
Onder: hetzelfde doktershuis in 2013. Uit de collectie van Hessel de Greeuw.