Wat een verschil met 100 jaar geleden. Achter de lagere school is nog net de toren van de Buurtjeskerk te zien.
Er is een nieuwe school aan de Molenweg gekomen en daardoor kon de oude school plaats maken voor een bredere Dijkweg. Naast de kerk zien we nog de oude pastorie, dan de smederij van Poppen en als laatste het kantoor, annex woonhuis, van oa. notaris van Bommel.

Alleen de Buurtjeskerk is gebleven, mede door het vele werk dat Bart de Vries aan de kerk heeft besteed. Uit de collectie van Hessel de Greeuw.