De coöp. kaasfabriek heeft zijn tijd gehad. Het pand op de foto is de werkplaats van Lou de Graaf geworden. Nadat hij na jaren het pand heeft verlaten is het gesloopt. Nu is er een modern woonhuis voor in de plaats gekomen.
Uit de collectie van Hessel de Greeuw.