Hier is in de loop van de laatste 70 jaar weinig veranderd. Er is meer groen gekomen en het bovengrondse elektriciteitsnet is ondergronds gegaan. Het betonnen bruggetje, waarvan er velen waren in Andijk, is ook verdwenen. Door andere bedrijvigheid op de Oosterweg is van hieruit van de Kools hoeve niet veel meer te zien. Uit de collectie van Hessel de Greeuw.