zondag 26 mei 2024
spot_img

Update: opvang van Oekraïense ontheemden in Medemblik

Huur gemeentelijke opvanglocaties verlengd tot maart 2026

Op 24 februari 2022 viel Rusland Oekraïne binnen. Een grote groep mensen sloeg op de vlucht, een deel van hen kwam naar Nederland. Medemblik was een van de gemeenten die direct hulp bood om de ontheemden uit Oekraïne op te vangen. Dat doen wij nu, ruim anderhalf jaar later, nog steeds: zowel in de gemeentelijke opvanglocaties in Opperdoes en Andijk als bij vele gastgezinnen verblijven mensen uit Oekraïne. Omdat het einde van de oorlog helaas nog niet in zicht is, heeft het Rijk besloten de opvang van ontheemden uit Oekraïne voor te zetten tot 2026.Het blijft dus nodig om opvang te organiseren. De gemeente Medemblik heeft daarom de huurcontracten met de verhuurders van de gemeentelijke opvanglocaties verlengd. In dit bericht leest u meer en krijgt u een update over de opvang in Medemblik.

De Europese Commissie heeft in 2022 de Richtlijn Tijdelijke Bescherming voor vluchtelingen uit Oekraïne in werking gesteld. Door deze richtlijn hebben Oekraïense ontheemden recht op opvang en medische zorg, onderwijs voor minderjarige kinderen en de mogelijkheid om te werken. Omdat het einde van de oorlog nog niet in zicht is, is de regeling verlengd tot 2025 en heeft het ministerie een verder verlenging tot 2026 aangekondigd.

Opvang in Medemblik
In onze gemeente zijn twee gemeentelijke opvanglocaties: in Opperdoes en Andijk. Daarnaast wonen ruim 300 Oekraïense ontheemden bij particulieren. Zij verblijven vaak in een eigen woonvoorziening op het terrein van het gastgezin of hun werkgever.

Opvanglocatie Opperdoes
De opvanglocatie in Opperdoes is gevestigd in voormalig woonzorgcentrum Almere aan de Burgemeester Pierhagenlaan en beschikt over 30 kamers. Er wonen in totaal 72 mensen, een kleine 25% bestaat uit kinderen. De huurovereenkomst is inmiddels verlengd tot 2026. Dat is conform de verlengde opgave van het Rijk plus één jaar, zodat bewoners de tijd hebben om terug te keren naar Oekraïne of een ander onderkomen te organiseren.

Opvanglocatie Andijk
De opvanglocatie in Andijk bevindt zich in een vleugel van woonzorglocatie Sorghvliet aan de Sorghvlietlaan. Ontheemden en bewoners van de aanleunwoningen delen het gebouw en de gezamenlijke voorzieningen dus. De gemeente huurt 38 kamers in het pand. Er wonen 97 mensen uit Oekraïne in Sorghvliet, bijna 40% van de bewoners bestaat uit kinderen. De gemeente is in verregaande onderhandeling met de verhuurder van het pand om de huurovereenkomst te verlengen tot 2026, net als in Opperdoes. Woningstichting Het Grootslag bouwt een nieuw gezondheidscentrum in Andijk. Tot dat klaar is, gaan de Andijker huisartsen een deel van het pand gebruiken om hun praktijk uit te breiden.

Ontmoetingsplek in Sorghvliet
In Sorghvliet bevindt zich een algemene ruimte: het Trefpunt. Zowel Oekraïners als bewoners van de aanleunwoningen ontmoeten elkaar hier voor een kopje koffie, een spelletje, om huiswerk te maken of om te spelen. De taallessen vinden hier plaats, de lokale kaartclub en de biljartvereniging komen er wekelijks samen en het koor oefent er. Zo is het Trefpunt een ontmoetingsplek geworden voor verschillende bewoners en inwoners.

Dagelijks leven
In tegenstelling tot asielzoekers mogen ontheemden uit Oekraïne betaald en vrijwilligerswerk doen. Het grootste deel van de Oekraïners in Medemblik heeft betaald werk, veelal in de glas- en tuinbouw en distributiecentra in onze regio. Mensen met betaald werk ontvangen geen leefgeld meer van de overheid maar betalen zelf voor hun levensonderhoud.

Leerplichtige kinderen gaan naar scholen in de omgeving. Basisschoolleerlingen gaan naar scholen in Andijk, Grootebroek, Midwoud en Medemblik en leerlingen die naar het voortgezet onderwijs gaan, volgen dat in Enkhuizen, Grootebroek en Hoorn. Vrijwel alle schoolgaande kinderen spreken inmiddels goed Nederlands.

Taalles & vrijwilligersactiviteiten
In beide opvanglocaties wordt Nederlandse en Engelse taalles aangeboden. Hier maken de bewoners graag gebruik van; er is sprake van een wachtlijst. Zowel in Andijk als in Opperdoes organiseren vrijwilligers allerlei activiteiten, al sinds de start van de opvang. Er zijn daarnaast ook vrijwilligers die klusjes doen, bewoners begeleiden en hen helpen wegwijs te worden in onze maatschappij.

Meer weten?
Kijk op www.medemblik.nl/over-medemblik/opvang-oekraiense-vluchtelingen-in-medemblik of neem contact op via meldpuntoekraine@medemblik.nl

ADVERTEREN
in de Andijker?

klik hier voor INFO

Meest gelezen laatste 7 dagen