woensdag 24 april 2024
spot_img

Van de buitendienst

In de zomer groeit en bloeit onze gemeente volop. Voor de meesten een lust, voor sommigen een last. Over bomen, onkruid, hondenpoep en natuurvriendelijk onderhoud geven we het woord aan Robert Bibo, beleidsmedewerker groen van de buitendienst.
Zonnepanelen en bomen: allebei van belang

Er wordt ons weleens gevraagd om bomen te kappen omdat de takken en bladeren de werking van zonnepanelen in de weg zitten. We zijn hier wat terughoudend in. Zowel het produceren van groene energie als de aanplant en het behoud van bomen zorgen voor een duurzame samenleving. Bomen zorgen voor de filtering van CO2 (koolstofdioxide), ze voorkomen hittestress (gevolgen van de klimaatverandering) en vangen fijnstof op. Groene energie is dus belangrijk. De voordelen van zonnepanelen kennen wij ook. We moeten dan een afweging maken tussen een persoonlijk belang en een gezamenlijk belang. We geven dan de voorkeur voor het laatste door bomen niet te kappen of te snoeien.

Onstuimig onkruid
Vanwege het natte voorjaar en de vele regenbuien deze zomer, heeft het onkruid extra hard kunnen groeien. En dat is te zien! We krijgen hier veel opmerkingen over.
Ondanks dat we ondersteund worden in dit werk door de groenvoorzieners van WerkSaam, is deze grote groei niet bij te benen. We vragen u een beetje geduld te hebben. Ook moet je rekening houden met een ander groenonderhoud dan voorheen. Er wordt van alle kanten (noodgedwongen) bezuinigd op gemeentelijke uitgaven, dus ook in het groenonderhoud. En ja, het onderhoudsniveau ligt lager dan jaren geleden. Het onkruid blijft langer staan. Maar wij doen ons best om het groenonderhoud op peil te houden en werken hier volop aan met de middelen die we hebben!

Hondenpoep ruim je op
Hondenpoep is een grote ergernis onder inwoners. Mensen vragen wel eens: waarom plaatsen jullie niet vaker verbodsbordjes (met poepende hond erop)?
In de regels die wij hebben opgesteld staat dat hondeneigenaren de poep van hun dieren horen op te ruimen. Ook moeten ze een zakje of iets anders bij zich dragen om de ontlasting op te ruimen. Zowel binnen als buiten de bebouwde kom. Verbodsborden plaatsen zou dus eigenlijk niet nodig moeten zijn. Heb je een hond? Voorkom dan overlast en ruim de poep gewoon netjes op!

Natuurvriendelijk beleid
Natuurvriendelijk beheer gaat over de diversiteit aan leven in een bepaald gebied (biodiversiteit). Van de kleinste micro-organismen in het water en de bodem, tot een compleet bos. De gemeente werkt aan een manier om de natuur in onze gemeente natuurvriendelijker te gaan beheren. Deze plannen leggen we vast in een nieuwe beleidsnota Biodiversiteit. Wat betekent dat?
Bijvoorbeeld dat bermen en groenstroken niet meer in z’n geheel gemaaid worden. Flora en fauna blijven beter beschermd zoals bijen en vlinders. 1 tot 3 maal per jaar wordt een gedeelte van de het groen gemaaid. Een derde blijft staan. Je leefomgeving zal er daardoor anders uit komen te zien.
Natuurlijk houden we wel rekening met een veilige verkeerssituatie. Het groen mag nooit het zicht op de weg belemmeren.

ADVERTEREN
in de Andijker?

klik hier voor INFO

Meest gelezen laatste 7 dagen