vrijdag 21 juni 2024
spot_img

VASTLEGGEN ERFDEEL, KAN LATER BELASTINGBESPARING OPLEVEREN!

Als trouwe lezer van onze columns weet u inmiddels, dat er bij overlijden door de erfgenamen erfbelasting betaald moet worden over het geërfde vermogen, tenzij de erfenis binnen de wettelijke vrijstelling valt (voor kinderen € 21.559: 2022). Op het moment dat er na het overlijden van de eerste ouder geen verklaring van erfrecht nodig is, wordt nog weleens vergeten om naar de notaris te gaan. Als er ook nog eens geen erfbelasting-aangifte gedaan hoeft te worden, zal voor de toekomst nergens uit blijken wat het erfdeel van een kind was. Bij de vaststelling van het saldo van de nalatenschap van de laatst overleden ouder, mag het erfdeel van de kinderen van de eerst overleden ouder, in mindering worden gebracht. Het erfdeel is immers een schuld aan de kinderen en dat deel was vrijgesteld van erfbelasting (of er is al betaald aan de belastingdienst). Tevens is vaak een rente door de langstlevende ouder verschuldigd over het erfdeel van de kinderen. Die rente hoeft de langstlevende ouder niet daadwerkelijk jaarlijks uit te keren aan de kinderen, maar wordt administratief bijgeschreven. Die rente (veelal maar liefst 6%), mag ook nog in mindering worden gebracht op het saldo van de nalatenschap van de laatst overleden ouder. Het is dus aan te bevelen om het erfdeel van de kinderen te laten vaststellen na overlijden van een ouder. Niemand wil toch meer erfbelasting betalen dan noodzakelijk is?!

Mantel&Voors Notarissen
Andijk 0228-592224
Benningbroek 0229-591264

ADVERTEREN
in de Andijker?

klik hier voor INFO

Meest gelezen laatste 7 dagen