zaterdag 13 april 2024
spot_img

Verhuizing Huiskamer van Andijk uitgesteld!

Deze week staat in De Andijker een persbericht van ons dat de Huiskamer van Andijk met ingang van 4 september a.s. zou verhuizen naar de recreatiezaal van het oude Sorghvliet. Dit was het gevolg van gesprekken met de Initiatiefgroep Sorghvliet en de Dorpsraad Andijk die de Huiskamer exploiteert.

De verhuizing gaat echter voorlopig niet door. Er is dinsdag in de namiddag geheel onverwachts een kink in de kabel gekomen waardoor de verhuizing voorlopig niet kan doorgaan. De kwestie ligt nu bij de Woningstichting Het Grootslag (eigenaar van het gebouw) en de gemeente Medemblik (huurder van het deel waar Oekraïense vluchtelingen zijn gehuisvest).

De Dorpsraad Andijk en de Stuurgroep van de Huiskamer van Andijk betreuren de gang van zaken maar kunnen niets anders doen dan wachten op de uitkomst van de gesprekken die een dezer dagen worden gevoerd.

De Huiskamer van Andijk was een initiatief van de plaatselijke afdelingen van de PCOB/KBO, De Zonnebloem en de landelijke PCOB/KBO, Samen Ouder Worden (SOW) in samenwerking met de Dorpsraad Andijk en telt 20 vrijwilligers die volgens een rooster bij toerbeurt als gastvrouw en gastheer werkzaam zijn. In 2022 telde de Huiskamer ruim 1100 bezoekers. Dankzij de welwillende medewerking van het bestuur van het jongerencentrum The Future en de gemeente Medemblik kon de Huiskamer van Andijk gebruik maken van het gebouw van The Future. Door de gestage groei van het aantal bezoekers (van januari tot augustus 2023 kwamen er meer bezoekers dan in heel 2022) is de ruimte in het jongerencentrum te krap geworden en lag een verhuizing naar het oude Sorghvliet voor de hand.

“Uit een eerder dit jaar gehouden onderzoek van de Initiatiefgroep Sorghvliet blijkt tevens dat de bewoners van de in- en aanleuningenwoningen van Sorghvliet graag zien dat de Huiskamer van Andijk weer in het ‘oude’ Sorghvliet terug zou komen. Aan dit verzoek leek te kunnen worden voldaan door de voorgenomen verhuizing maar dat pakt nu helaas anders uit”, aldus Gerrit van Keulen van de Dorpsraad Andijk en de Stuurgroep Huiskamer van Andijk. 

Dankzij de welwillendheid van het bestuur van het jongerencentrum The Future mag de Huiskamer van Andijk nog steeds gebruik maken van de ruimte in het gebouw aan de Sportlaan. De Stuurgroep van de Huiskamer van Andijk, de Initiatiefgroep Sorghvliet en de Dorpsraad Andijk hopen echter dat de voorgenomen verhuizing alsnog binnen afzienbare tijd kan plaatsvinden.

ADVERTEREN
in de Andijker?

klik hier voor INFO

Meest gelezen laatste 7 dagen