woensdag 17 juli 2024
spot_img

Verhuizing naar het nieuwe Sorghvliet

In deze bizarre en hectische tijd ging de bouw van de nieuwe zorglocatie Sorghvliet gewoon door. De buitenkant van het gebouw is zo goed als klaar. Aan de binnenzijde wordt hard gewerkt om de bewoners van het oude Sorghvliet in september te kunnen huisvesten.

Wat verandert er na de verhuizing?
Vanaf medio september tot november is het oude Sorghvliet volledig gesloten. Dat betekent dat de recreatiezaal en linkervleugel dicht zijn. Tijdens die periode wordt het gebouw aangepast voor de tijdelijke huisvesting van de bewoners van Gezinspaviljoen, Bovenkarspel.
In november is de verwachting dat Gezinspaviljoen verhuist naar het oude Sorghvliet. Daarna geldt er voor de nieuwkomers een ‘wenperiode’ voor een aantal maanden. Tijdens deze periode kunnen omwonenden (ook bewoners van de in- en aanleunwoningen) geen gebruik maken van de voorzieningen in het oude Sorghvliet.

Let op! Bewoners van de inleunwoningen kunnen wel gebruik blijven maken van de entree en de lift. Echter, zolang de huidige coronamaatregelen gelden moeten bewoners gebruik maken van de trap en traplift in het noodtrappenhuis bij de entree aan de zij-ingang van Sorghvliet.
Met de verhuizing naar het nieuwe Sorgvliet vervalt een aantal voorzieningen van Omring voor de omwonenden. Sommige voorzieningen vervallen voor altijd. Voor een aantal wordt nog naar een oplossing gezocht.

Welke voorzieningen vervallen per 15 september en worden niet meer voortgezet?
• Dagverzorging (reeds gestopt)
• Catering vanuit restauratief Sorghvliet bij feesten e.d. omwonenden (reeds gestopt)
• Kerkdienst en Avondmaal (reeds gestopt)
• Ouderengym, muziekmiddag, spelletjes, wandelmiddag
• Gebruik biljart
• Bibliotheek
• Bedrijfshulpverlening
• Personenalarmering en opvolging
• Wasvoorziening bewoners
• Onderdak muziekschool
• Fitnessruimte
• Praktijkondersteuning huisartsen

Welke voorzieningen vervallen per 15 september en worden misschien vanaf maart 2021 tijdelijk voorgezet?
• Receptiefunctie (keert afgeslankt terug tijdens tijdelijke bewoning Gezinspaviljoen)
• Kapsalon (keert bij opening Gezinspaviljoen terug)
• Maaltijdverzorging (keert terug na wenperiode, waarschijnlijk vanaf 1 maart 2021)
• Overige welzijnsactiviteiten die worden aangeboden door het Gezinspaviljoen (keren terug na wenperiode, waarschijnlijk vanaf 1 maart 2021)

Werken aan een nieuw aanbod van voorzieningen
Om omwonenden, die gebruik maakten van de diensten van Om- ring in het oude Sorghvliet, tegemoet te komen vond er een onderzoek plaats. Opbouwwerkers van de gemeente Medemblik en Omring hebben in kaart gebracht aan welke activiteiten en maal-
tijdvoorzieningen er behoefte is.
De komende maanden willen gemeente en Omring samen met deze omwonenden werken aan een aanbod om bepaalde voorzieningen in stand te houden. Alle bewoners hebben hier inmiddels een brief over ontvangen.

Planning
• Verhuizing bewoners oude Sorghvliet naar nieuwe zorglocatie: medio september 2020
• Oude Sorghvliet gesloten: vanaf medio september tot november 2020
• Verhuizing bewoners Gezinspaviljoen naar het oude Sorghvliet: medio november
• Vanaf november 2020 tot medio maart 2021 geldt er een wenperiode voor de bewoners van het Gezinspaviljoen. In die periode kunnen omwonenden geen ge- bruikmaken van de voorzieningen binnen het oude Sorghvliet
• Verhuizing bewoners Gezinspaviljoen naar hun nieuwe zorglocatie in Bovenkarspel: voorjaar 2022

ADVERTEREN
in de Andijker?

klik hier voor INFO

Meest gelezen laatste 7 dagen