Wijdenes Spaans in Anna Paulowna, een van de gemalen waarmee het hoogheemraadschap het waterpeil reguleert. Foto aangeleverd

Wie zijn of haar woning huurt, heeft de aanslag waterschapsbelasting al in januari ontvangen. De aanslag waterschapsbelasting voor eigenaren is gebaseerd op de WOZ-waarde van het eigendom. Die gegevens worden sinds dit jaar opgehaald uit een landelijke database. En zoals bij elke introductie van een nieuw ICT-systeem, gaat dit niet vlekkeloos. Daardoor ontvangt een derde van de eigenaren van onroerend goed in Hollands Noorderkwartier de aanslag waterschapsbelasting pas eind deze maand.
Ook in Medemblik worden de aanslagen voor eigenaren van woningen, bedrijfspanden en grond eind september per post of in de digitale Berichtenbox bezorgd.

Veel handwerk en controles
De vertraging is een gevolg van de verplichting om de WOZ-gegevens voor het bepalen van de hoogte van de waterschapsbelasting op te halen bij de Landelijke Voorziening-WOZ. Dat systeem en het eigen belastingsysteem van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier bleken niet goed op elkaar aan te sluiten. Niet alle data kwamen even makkelijk door en niet alle data waren up-to-date. Dat betekende veel handwerk en controles. Inmiddels zijn de kinderziektes zo goed als opgelost.

Aanpassing in betaling
Bij de aanslag zit een brief met toelichting. Wie betaalt via automatische incasso kan eventueel kiezen voor een aanpassing in de betaling. Om zo volgend jaar gelijktijdige afschrijvingen voor de aanslagen van 2022 en 2023 te voorkomen.