Foto aangeleverd

Op Koningsdag heeft het Andijker Oranje Comité  als verrassing Oranje Tompoezen uitgedeeld bij de verzorgingshuizen; Sorghvliet, het Gezinspaviljoen en bij de bewoners van de aan-en inleun woningen. Foto aangeleverd