vrijdag 12 april 2024
spot_img

Versnelling woningbouw. In Andijk gaan we aan de slag!

Woningstichting Het Grootslag heeft een akkoord gesloten met onze wethouder Jeroen Broeders om flexwoningen te realiseren aan de Kleingouw in Andijk. Een prachtig en belangrijk resultaat.

Er is ook sprake van woningnood in onze gemeente en dat betekent dat we naar mogelijkheden zoeken om te kunnen versnellen. Flexwoningen zijn hiervoor een goede oplossing omdat deze kant en klaar worden geplaatst. Dit levert belangrijke tijdwinst op en er is een minder uitgebreid vergunningentraject nodig omdat deze woningen niet permanent blijven staan. Dit initiatief is hard nodig omdat er de afgelopen jaren helaas veel te weinig vooruitgang is geboekt met de woningbouwopgave in onze gemeente.

In het plan dat afgelopen week in Sarto werd gepresenteerd gaat het om maximaal 30 flexwoningen welke voor een maximale periode van 10-15 jaar geplaatst worden. Het gaat om regionaal geproduceerde duurzame en circulaire woningen van stichting Clean2Anywhere en Werksaam Westfriesland. Deze woningen zijn bedoeld voor één- of tweepersoonshuishoudens welke (dringend) op zoek zijn naar een woning. Zelf hebben wij recent een bezoek gebracht aan de fabriek in Hoorn en we zijn onder de indruk van de kwaliteit en het comfort van deze kleine woningen. Daarnaast is het een uniek concept dat als voorbeeld kan dienen voor heel Nederland.

Uiteraard vinden we het belangrijk dat omwonenden hierbij worden betrokken en dat het plan goed wordt ingepast in de directe woonomgeving. Natuurlijk is er ook weerstand tegen dit plan. Woningstichting Het Grootslag gaat aan de slag met de inbreng van bewoners en onderzoekt op welke onderdelen dit plan kan worden aangepast. Dat laat onverlet dat deze woningen heel hard nodig zijn. Wonen is een grondrecht voor iedereen.

Daarnaast blijven wij de ontwikkelingen voor het Asonia-terrein op de voet volgen. Onlangs hebben wij schriftelijke vragen gesteld over de 1,5 jaar vertraging door juridische procedures. Binnenkort volgt een nieuwe aanbesteding, waarmee hopelijk ook dit project snel wordt opgepakt.

Namens de leden van MORGEN!
Tom Beuker Fractievoorzitter

ADVERTEREN
in de Andijker?

klik hier voor INFO

Meest gelezen laatste 7 dagen