'Vincent' van Dokkum en Tante Marietje. Foto Koos Dol

De vele bezoekers die afgelopen zaterdag op de expositie van Marius van Dokkum waren, keken verwonderd op, want daar kwam opeens ‘Vincent’ van Dokkum en Tante Marietje. Vincent heeft zijn bijzondere talent op deze middag getoond door verschillende personen na te tekenen.
De (Opa Jan) boeken van Marius van Dokkum werden gesigneerd en vele foto’s werden natuurlijk gemaakt van dit bijzondere stel! Terugkijkend was deze middag zeer geslaagd en voor herhaling vatbaar. De expositie van Marius van Dokkum en Rien Poortvliet is nog t/m zaterdag 8 september. Geopend: woensdag t/m vrijdag van 13:00-17:00 uur en zaterdag van 11:00 -17:00 uur. Zaterdag is het open monumentendag en gratis toegankelijk. Meer informatie: www.expositieruimtedemantel.nl
Adres: Expositieruimte
De Mantel, Hornpad 19