dinsdag 23 juli 2024
spot_img

Vogelgriep ook in Noord-Holland

Er gelden landelijke maatregelen tegen vogelgriep voor bedrijven en voor hobbyhouders. Op de website van de Rijksoverheid vindt u een overzicht van alle landelijke maatregelen. Vogelgriep is een dierziekte die vooral voor kippen, kalkoenen en eenden gevaarlijk is. Deze besmettelijke ziekte kan jaarlijks terugkomen in Nederland.
Als de vogelgriep zoals nu, weer in het land is, gelden er vaak maatregelen om de ziekte te bestrijden, zoals een ophokplicht voor pluimveebedrijven, een afschermplicht voor hobbyhouders of een vervoersverbod.

Kaart vogelgriep in Nederland 2021
Vogelgriep (aviaire influenza) komt Nederland binnen via trekvogels of door import van pluimveevlees. De ziekte wordt ook in het wild is aangetroffen. Recent zijn bij legkippen op een pluimveebedrijf in Bentelo (provincie Overijssel) vogelgriep H5 vastgesteld. Bij vleeskuikens op een pluimveebedrijf in Blija (provincie Friesland) is op 3 januari vogelgriep vastgesteld. Deze week werd ook in onze eigen provincie (Grootschermer) vogelgriep vastgesteld. Ook zijn er diverse meldingen van wilde watervogels die sterven of ziek zijn.

Ophokplicht en afschermplicht
De overheid neemt bij een uitbraak van vogelgriep maatregelen om deze ziekte te bestrijden. Er geldt sinds 26 oktober 2021 een landelijke ophokplicht voor pluimveebedrijven. Dat betekent dat alle commerciële houders hun dieren moeten ophokken. Er geldt sinds 26 oktober 2021 ook een landelijke afschermplicht voor hobbyhouders. Heeft u bijvoorbeeld kippen in een buitenren? Dan moet u ervoor zorgen dat ze niet in contact kunnen komen met zieke wilde vogels of hun uitwerpselen.

Vogelgriep bij mensen
De kans dat mensen besmet raken met vogelgriep is zeer klein. Bovendien is vogelgriep meestal niet gevaarlijk voor mensen. Mensen die er ziek van worden, hebben meestal alleen milde klachten. Toch is voorkomen beter dan genezen. Neem voorzorgsmaatregelen en draag beschermende kleding als u in de buurt van besmette dieren komt. Vooral mondkapjes zijn belangrijk, zodat u geen besmette lucht inademt. Reinig en ontsmet ook alle vervoermiddelen.

Symptomen vogelgriep
Na infectie met vogelgriep worden vogels snel ziek. Vaak al binnen enkele uren tot 3 dagen. De eerste symptomen zijn: algehele duidelijke sloomheid en de dieren maken geen geluid meer. In een later stadium is het volgende te zien bij deze dieren: ademhalingsproblemen, plotselinge sterfte, daling water- en voeropname, legdaling, diarree en zenuwverschijnselen. Ziet u een ziek of dood dier? Meldt dit dan bij de dierenambulance.

Honden en vogelgriep
Het is bekend dat honden en katten gevoelig zijn voor vogelgriep. Houd honden uit voorzorg aan de lijn bij plekken waar dode (water)vogels liggen. Daarmee voorkomt u dat honden in aanraking komen met besmette dode vogels.
Met dank aan de Nederlandse Voedsel en Waren autoriteit

ADVERTEREN
in de Andijker?

klik hier voor INFO

Meest gelezen laatste 7 dagen