maandag 22 juli 2024
spot_img

Vonk nieuwe instellingsnaam Clusius College en ROC Kop van Noord-Holland

De nieuwe naam van het Clusius College en ROC Kop van Noord-Holland is bekendgemaakt. Vanaf 1 augustus 2022 gaan de onderwijsinstellingen samen verder onder de naam ‘Vonk’. De gefuseerde onderwijsorganisatie biedt vanaf dan 105 mbo-opleidingen, vmbo en cursussen/nascholing aan op 12 locaties in Noord-Holland. De nieuwe naam is op 10 januari om 12.30 uur via www.vonkopleidingen.nl gepresenteerd. Op de vestigingen van de scholen werd de nieuwe naam op verschillende schermen getoond en konden medewerkers, studenten en leerlingen vanaf dat moment kennismaken met de nieuwe naam en logo van hun school.

Vonk
De naam Vonk is tot stand gekomen op basis van de input van een vragenlijst die door een afvaardiging van leerlingen, studenten, ouders, stakeholders en medewerkers is ingevuld. Zij gaven aan dat het onderwijs van Vonk een bijdrage levert om eenieder vanuit eigen motivatie stap voor stap te laten ontwikkelen. Dit doen we onder andere het blijven aanbieden van ondernemend en innovatief onderwijs. We laten elkaar sprankelen. Oftewel een Vonk. Met het nieuwe logo brengen we deze beweging in beeld. Het staat voor de stap omhoog, de groei en de sprong die je kunt maken binnen onze opleidingen.

Bestuurlijk al gefuseerd

De beide organisaties zijn sinds 1 januari al bestuurlijk gefuseerd. Het nieuwe college van bestuur, bestaande uit voorzitter Helma van der Hoorn (voormalig voorzitter college van bestuur van ROC Kop van Noord-Holland) en lid Gerard Oud (voormalig lid college van bestuur Clusius College), werkt de komende maanden toe naar een instellingsfusie. Vanaf 1 augustus gaan de acht vestigingen van het Clusius College en de 4 vestigingen van het ROC Kop van Noord-Holland ook voor de buitenwereld verder als ‘Vonk’.

Nieuwe organisatie
Vanaf dat moment bestaat de organisatie uit 12 vestigingen waar zo’n 1.275 medewerkers eraan werken om de bijna 5.000 studenten, 1500 cursisten educatie, 100 studenten vavo en 4000 vmbo-leerlingen een van de 105 opleidingen af te ronden, voor 14 branches. Ondanks het vergroten van de organisatie, blijft het zich inzetten voor de kleinschaligheid waar beide partijen voor de fusie om bekend stonden.

Onveranderd

Voor huidige studenten en leerlingen zal er niet veel veranderen. Met de fusie wordt het aanbod mbo-opleidingen binnen de organisatie veel groter. Het groene karakter van de vmbo-scholen blijft bestaan. Na hun opleiding kunnen ze binnen dezelfde organisatie echter kiezen uit een veel breder aanbod aan opleidingen. Ook de aansluiting van het vmbo op het mbo zal verder verbeteren doordat we (meer) niet-groene keuzevakken en doorlopende leerlijnen kunnen aanbieden binnen Vonk.

Nieuwe leerlingen en studenten kunnen zich voor komend schooljaar nog gewoon aanmelden bij de school van hun keuze (dus via de websites van Clusius College en ROC Kop van Noord-Holland). Hetzelfde geldt ook voor de cursussen en trainingen van Onderwijsgroep NoordWest-Holland.

ADVERTEREN
in de Andijker?

klik hier voor INFO

Meest gelezen laatste 7 dagen