Foto: Douwe Greydanus

Als je leest de Gele Tijger dan denkt u misschien aan een groot dier met vervaarlijke klauwen.Deze hingen gewoon aan het gordijn van de schuur. Twee nachtvlinders in copulatie van de familie spinneruilen. Het mannetje heeft veel gelere vleugels dan het vrouwtje dus u weet nu het verschil tussen de seksen. Ze hebben veel waardplanten waar de eizetting op plaatsvindt niet echt kieskeurig kunnen wij stellen. Ze overwinteren als pop in de strooisel laag dus ruim niet te veel op in uw tuin. Douwe Greydanus.