Zondag een klap tegen het raam en daar zagen wij een vreemde vogel zitten. Gelukkig leefde deze nog en op navraag bleek het te gaan om mooie
gebandeerde Houtsnip te gaan. Wij hebben er een foto van kunnen maken en na tien minuten is deze weer, mogelijk met hoofdpijn, weggevlogen.
Voor het zelfde geld had deze zijn nek kunnen breken.
Mevr. Corry Kuin.