dinsdag 28 mei 2024
spot_img

Vrienden van de Klamp, initiatief voor bruisend sportcafé, strandt

In de krant is helaas het kopje: Geen prioriteit aan Andijk met de eerste paar woorden van de zin weggevallen. In deze tekst is dat wel vermeld.

Onze excuses voor het ongemak.

Toen begin ’23 bleek dat beheerders van het café en de sporthal Nico en Marianne Hooiveld in het najaar van hun pensioen gaan genieten zijn een aantal betrokken Andijkers bij elkaar gaan zitten. Om een vitale en in het oog springende exploitatie van de sporthal te kunnen voortzetten zien zij een model voor zich waarbij bestaande en nieuwe initiatieven vanuit Andijkers betrokken worden en een grote rol gaan spelen. Van hieruit zijn de Vrienden van de Klamp ontstaan. Een groep Andijkers die zich met veel energie en passie inzetten voor de leefbaarheid van Andijk. In dit geval voor het behoud van de functie van de Klamp als bruisend sportcafé, maar eerder ook allen actief bij andere initiatieven zoals huttendorp, zwembad de Weid, onze kermis en bij diverse sportclubs.
Vanaf februari is talloze keren vergaderd met ambtenaren, de consultant van de gemeente en wethouder Gringhuis over de toekomstige invulling van het sportcafé De Klamp. De wethouder deelde de visie en de zorg dat het sportcafé straks veel beperkter open zou gaan dan de afgelopen decennia en dat evenementen niet, minder -of veel lastiger- voor het dorp kunnen worden georganiseerd. De gesprekken werden serieuzer en gingen over de manier waarop met hulp van de gemeenschap een bruisende plek van het sportcafé gemaakt kan worden. Over een opknapbeurt die gerealiseerd zou kunnen worden. “Op initiatief van wethouder Gringhuis zijn ook gesprekken gestart met De Future en Huiskamer. Een aantal problemen die daar spelen zou met samenwerken en samengaan kunnen worden opgelost en past volgens Gringhuis helemaal in de visie op hoe gemeentelijk vastgoed moet worden ingezet”. De gesprekken verliepen positief. De Future staat positief tegenover een samenwerking. Het zou een oplossing kunnen zijn voor hun exploitatie en daarnaast komt er veel jeugd bij de Klamp, dus ook een ideale samenwerking. Ook een samenwerking met de Weid zou in de toekomst een kans kunnen bieden.

Concept intentieovereenkomst
De gesprekken met de gemeente in De Klamp, thuis bij De Vrienden en op het gemeentehuis leidde aanvankelijk tot goede afspraken en zelfs een concept-intentieovereenkomst waarin de rollen van de Sport BV en de -grotendeels vrijwillige- opzet van De Vrienden staat beschreven. In september volgt een zeer positief gesprek. De Sport BV zag oplossingen voor de horecavergunning en een bijdrage vanuit sociaal domein zou volgens wethouder Gringhuis mogelijk een oplossing in de exploitatie kunnen bieden. De zo gewenste opfrisbeurt in het stokoude café zou gedeeltelijk en gefaseerd mogelijk moeten kunnen zijn. Een start voor de Vrienden vanaf 1 november blijkt te kort dag, mede omdat concrete besluitvorming vanuit de gemeente lang op zich laat wachten. Vanuit de gemeente is hier begrip voor, starten vanaf 1 januari is het nieuwe richtpunt. De net opgerichte SportBV zal de tussenliggende periode invullen.

Vertraging en frustratie
Groot is dan ook de frustratie en verbazing dat er plotsklaps in een overleg op 26 oktober vanuit de wethouder en SportBV wordt aangegeven dat voorlopig geen vervolg kan worden gegeven aan een bruisende toekomst. In kortste samenvatting; “de SportBV gaat nu over alles en er is geen tijd om over een visie voor De Klamp na te denken. Er is iemand in beeld die ruim 20 uur per week beschikbaar is voor de schoonmaak en het openstellen. Kortom; alles is geregeld”.

Geen prioriteit aan Andijk
De Vrienden hadden verwacht na het overleg naar de notaris te kunnen stappen voor de oprichting formele vrijwilligersstichting. Een druk najaar vol voorbereidingen stond voor de deur.
In plaats daarvan zien ze de goed bedoelde energie na 9 maanden stranden. De Klamp de hele week een ruime openstelling, een plek waar voor jongelui iets te beleven is, ontmoeting tussen jong en oud, afijn al die zaken waarvan we weten dat ze belangrijk zijn voor een dorpse gemeenschapszin is vooralsnog de das om gedraaid. Geen sportcafé dat maximaal benut wordt. Er is zoveel meer uit te halen als je zo’n plek écht van de gemeenschap maakt. Beheer van De Klamp is voor Andijk meer dan alleen over het openen en dichtdraaien van de sporthal en een kop koffie na de wedstrijd. De Sport BV heeft benoemd geen prioriteit te geven aan een verdere invulling (want er is nu geen tijd voor). Met het beheer van de overige sporthallen binnen de gemeente Medemblik erbij, liggen hun prioriteiten simpelweg niet in Andijk. Binnen de voorstelronde van de Sport BV bleek ook met de verenigingen binnen de Bloesem en de Muiter te zijn gesproken, maar niet met die van onze Klamp.

“Het gaat niet om wat je zegt maar om wat je doet”
Helaas; dit initiatief is verdwenen en gesloten voor het kon starten. Geen bruisend sportcafé voor Andijk. Aan de wethouder hebben we aangegeven ernstig teleurgesteld en met stomheid geslagen te zijn. Waarom hebben we de afgelopen maanden urenlang energie gestoken in gesprekken? Een visie op wat een accommodatie voor betekenis moet hebben in een dorp is leuk; maar het gaat erom wat je daarmee doet.

De manier van omgaan met gemeenschapszin en initiatief vanuit de inwoners is immers bepalend voor het succes ervan…

ADVERTEREN
in de Andijker?

klik hier voor INFO

Meest gelezen laatste 7 dagen