donderdag 22 februari 2024
spot_img

Vrouwen van Nu afd. Andijk-Oost

Eindelijk kon het weer, een avond van de Vrouwen van Nu afd. Andijk-Oost.
De jaarvergadering en de gezamenlijke avond met Andijk-West waren al eerder gepland, maar door ziekte konden die niet doorgaan.
Op 12 april kon de jaarvergadering dan toch plaatsvinden. Na een hartelijk welkom door de voorzitter kwamen de gebruikelijke dingen van een jaarvergadering aan de orde.
Het financieel verslag was van twee jaar omdat er vorig jaar geen jaarvergadering is geweest. Er waren maar een paar avonden doorgegaan, zodat de kosten hiervan niet zo groot waren. Alle leden hebben de afgelopen twee jaar af en toe een attentie gekregen, hetgeen wel tot uitgaven leidde. Toch staan we er financieel niet slecht voor.
De commissie Lief en Leed gaf een verslagje aan wie ze een kaartje hadden gestuurd of op bezoek waren geweest.
Bij de bestuursverkiezing was er een probleem. Gerda was aftredend en niet herkiesbaar, maar er zijn geen aanmeldingen voor nieuwe bestuursleden gekomen. Dat betekent dat het bestuur nog maar uit 3 dames bestaat.
Gerda en Pieternel (die vorig jaar al was afgetreden) kregen bloemen en een attentie.
De jubilarissen werden daarna in de bloemen gezet: 30 jaar lid waren Marian Buis, Lucy de Valk, Dirma Mantel en Wilma Nijman,
40 jaar lid was Anneke Goudsblom, 50 jaar lid was Annet van Zanten.
De avond werd afgesloten met enkele rondes bingo. De volgende avond is 10 mei en de gezamenlijke avond met Andijk-West staat op 1 juni. GDD

Meest gelezen laatste 7 dagen