maandag 20 mei 2024
spot_img

Vrouwen van Nu afd. Andijk-Oost

Op dinsdag 8 januari was onze eerste bijeenkomst van 2019.
Na opening en enkele mededelingen kreeg Marco van der Lee het woord. Hij gaf een natuurpresentatie over vogels en planten in onze omgeving. De heer van der Lee werkt als zzp-er voor agrarische verenigingen en is ook beheerder van de Koopmanspolder.

De natuurplekken Vooroever en De Ven zijn eigendom van Staatsbosbeheer en de Koopmanspolder is van de Provincie.
In onze omgeving zijn veel verschillende watervogels. Sommige soorten komen alleen overwinteren, andere zie je het hele jaar. Er zijn diverse soorten ganzen,
zoals rotgans, kolgans, grauwe gans. Eenden o.a. wilde eend, kuifeend, wintertaling.
De zilverreiger is overdag een typische eenling, maar slaapt met soortgenoten samen op een speciale plek. Uilen zijn nachtvogels, dus slapen overdag. Daardoor zijn ze makkelijke prooien voor roofvogels, die overdag actief zijn. Een houtwal in tuin, park of bos is een gunstige schuilplaats voor vogels, maar ook voor andere dieren.
Doordat de Koopmanspolder is opgehoogd met grond uit het IJsselmeer komen er veel verschillende planten voor, wel 149 soorten. Het vlooienkruid komt in NoordHolland alleen in de Koopmanspolder voor (enkele dames
kregen al jeuk alleen bij het woord). Ook boerenwormkruid doet het daar goed, kan heel goed tegen droogte. Bij het naviaduct in Enkhuizen is een soort zandverstuiving ontstaan, waardoor er hele aparte planten staan.
Na deze presentatie met prachtige foto’s kregen we nog een quiz. Van foto’s van vogels en
planten die we hadden gezien of soms ook niet. We moesten de goede namen raden.
In het voorjaar brengen we een bezoek aan de Koopmanspolder.
De volgende avond is 12 februari.    GDD

ADVERTEREN
in de Andijker?

klik hier voor INFO

Meest gelezen laatste 7 dagen